ॐ " Fαΐ ∂εllα τυα vΐτα υŋ' Oρεrα ∂' Αrτε " ॐ

Articoli con tag ‘i do do not’

-(just) romantic.


I think I’ll need my brain to do double work. For my heart got stolen (and broken) by you.

I do not.


I do not, I do do not

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not

I do not, I do do not

I do not, I do do not.

 

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

 

I do not, I do do not.

I do not, I do do not

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

 

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not

 

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not

I do not, I do do not

 

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

 

I do not, I do do not.

I do not, I do do not

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

 

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

I do not, I do do not.

 

I do not, I do do not

I do not, I do do not.

 

I do not, I do do not.

 

… When will ever you?

 

Silvia

Cloud dei tag