ॐ " Fαΐ ∂εllα τυα vΐτα υŋ' Oρεrα ∂' Αrτε " ॐ

Archivio per novembre, 2009

*+*GiOcHiNo! XD *+*


 
 

– riesci a trovare la C?

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

                                             

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

 

 

 

L’hai trovata? ora trova il 6 !

99999999999999999999999999999999999

 

99999999999999999999999999999999999

 

99999999999999999999996999999999999

 

99999999999999999999999999999999999

 

99999999999999999999999999999999999

 

99999999999999999999999999999999999

 

99999999999999999999999999999999999

 

 

 

 

 – Ora che hai trovato il 6….trova la N!

 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 

MMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMM

 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 

 

 

 Dopo che hai trovato la N…trova la Q!

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

OOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

 

 

 

ora ke hai trovato la Q, trova la W!

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

 

 

 

By Sylvia

 

 

 

Cloud dei tag